Om oss

Investeringsklubben NHHS (Omtalt som "Børsklubben") ble stiftet som Lehmkuhl Invest i september 2004. IK NHHS' intensjon er å gi studenter ved NHH "hands on" erfaring med aksjemarkedet gjennom et investeringsselskap. Vår visjon har hele tiden vært å skape et "Learning by doing"-miljø. Medlemmer får innføring i blant annet hvordan analysere aksjer, samt redusering av porteføljerisiko gjennom diversifisering. Alle investeringer gjennomgås med aksjonærene, hvor alle medlemmene er med på å bestemme porteføljens innhold. Det er Børsklubben ved NHH som har hovedansvaret for både den daglige driften av aksjeselskapet og for å legge frem nye investeringsalternativer for de øvrige medlemmene i IK NHHS. IK NHHS forvalter i dag rett i underkant av NOK 4 millioner 


I starten av hvert semester er det kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben NHHS AS.


Her kan alle NHH-studenter og -organisasjoner kjøpe andeler i fondet, og pris per andel ligger nå rundt 10 000 kr.

Fondet har ingen årlige forvaltningskostnader.
Årsrapport 2022

Investeringsklubben NHHS har nå publiseret årsrapporten for 2022


Sjekk den ut rapporter fra 2022 her: Årsrapport 2022


Vi vil rette en stor takk til ABG Sundal Collier som gjør det mulig for oss å drive fondet.

Kontakt

post@iknhhs.no